Company Logo

Kirjautuminen

Muu toiminta

Toimintaa aloitellaan tauon jälkeen (30.5.2020)

Suomen hallitus on alkanut asteittain purkaa koronaviruksen takia asetettuja rajoituksia, mikä mahdollistaa myös Vantaan Ladun ja Polun ohjatun toiminnan osittaisen aloittamisen rajoitetuin osallistujamäärin kesäkuun alussa.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme viranomaisohjeita ja suosituksia kokoontumisiin liittyen. Mikäli ohjeistuksiin tulee toimintaamme vaikuttavia muutoksia, tiedotamme muutoksista.

Kesä- ja heinäkuun toiminnassamme on osallistujamääriä rajoitettu, joten muistathan ilmoittautua etukäteen. Tärkeää on myös, se että emme kukaan tule sairaana ulkoilemaan yhdessä.

Kesäkuussa aloitamme sauvakävelylenkit ja maastopyöräilylenkit sekä teemme yhden pyöräretken. Heinäkuun alussa tehdään helatorstailta siirretty patikkaretki. Polkujuoksulenkkien alkamisesta tiedotetaan myöhemmin. Maanantaipyöräilyjä emme voi vielä valitettavasti aloittaa turvallisuussyistä.

Kannustamme jäseniämme kuitenkin ennen kaikkea omatoimiseen ulkoiluun ja lähiretkeilyyn kauniissa kesäluonnossa. Aurinkoista ulkoilukesää!

Lisätietoja:
Maarit Kylmäluoma, puheenjohtaja
puh. 0400 811 570
maarit.kylmaluoma(at)elisanet.fi


 Vantaan Latu ja Polku peruuttaa tapahtumansa ja liikuntavuoronsa (14.3.2020)

Vantaan Latu ja Polku siirtää, peruu tai muuttaa etätapahtumiksi kaikki yleisötapahtumansa, koulutuksensa ja kokouksensa 31.5. asti. Viikoittaiset sauvakävelyt ja keppijumppa jäävät tauolle. Tiedotamme tuonnempana siirtyvien tapahtumien uusista ajankohdista.
 
Ohjeistuksen lähtökohtana on Suomen hallituksen suositus harrastustoimintaan liittyvien kokoontumisten välttämisestä, jotta koronaviruksen nopea leviäminen saadaan ehkäistyksi.

Seuraamme ja noudatamme kaikessa toiminnassamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja valtioneuvoston linjauksia liittyen koronaviruksen aiheuttamaan epidemiaan. Tiedotamme jäseniämme heti, jos valtionhallinnon linjauksissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat myös yhdistyksemme toimintaan.

Vantaan Latu ja Polku on ulkoilujärjestö Suomen Ladun jäsenyhdistys. Myös Suomen Latu siirtää, peruu tai muuttaa etätapahtumiksi kaikki yleisötapahtumansa, koulutuksensa ja kokouksensa 31.5. asti.
Linkki Suomen Ladun tiedotteeseen

Kannustamme kaikkia jäseniämme nauttimaan ulkoilusta ja luonnosta tässä tilanteessa omatoimisesti.

Lisätietoja:
Maarit Kylmäluoma, puheenjohtaja
puh. 0400 811 570
maarit.kylmaluoma(at)elisanet.fi


Vantaan Ladun ja Polun kevätkokous 2020

Kokouskutsu:

Vantaan Latu ja Polku ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 91.3.2020 klo 18.30 Kansalaistoiminnan keskus Leinikin tiloissa, Leinikkitie 22, 01350 Vantaa (sisäänkäynti kadun puolelta). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat

1. Avataan kokous  

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä
    esitetään toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä,
    joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

9. Päätetään kokous 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Tule vaikuttamaan latuyhdistyksesi toimintaan.

Lisätietoja: Maarit Kylmäluoma, puh. 0400 811 570


 Vantaan Ladun ja Polun syyskokouksen 2019 päätökset

Vantaan Latu ja Polku ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin maanantaina 11.11.2019 Kansalaistoiminnan keskus Leinikin tiloissa. Kokoukseen osallistui 23 yhdistyksen jäsentä. 

Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 

Jäsenmaksut vuonna 2020: henkilöjäsenmaksu 23,00 €, perhejäsenmaksu 34,00 €, rinnakkaisjäsenmaksu 14,00 €, nuoriso- ja opiskelijajäsenmaksu 12,00 €, yhteisöhenkilöjäsenmaksu 28,00 €. 

Hallituksen varsinaisten jäsenten määrä pidetään ennallaan, seitsemänä. Erovuorossa olleista Hannu Kerman, Katriina Nurkka ja Timo Satoniitty valittiin kahden vuoden jatkokaudelle 2020-2021. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Susanna Sihvo vuosiksi 2020-2021. Muut hallituksen jäsenet ovat Helinä Heino, Elina Kontturi ja Heikki Tidenberg.     

Hallituksen varajäseniksi vuosiksi 2020-2021 kokous valitsi Ville Haaviston ja Merja Rapelin.

 Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Maarit Kylmäluoma vuodet 2020-2021. 

 Toiminnantarkastajaksi kokous valitsi Helena Leppäsen ja hänen varahenkilökseen Peter Laurénin.     


  Vantaan Ladun ja Polun syyskokous 2019

 Kokouskutsu:

Vantaan Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 11.11.2019 klo 18.30 Kansalaistoiminnan keskus Leinikin tiloissa, Leinikkitie 22, 01350 Vantaa (sisäänkäynti kadun puolelta). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat

  1.  Avataan kokous.

  2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

  3.  Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

  5.  Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys tilikautta 2020 koskevaksi toimintasuunnitelmaksi.

  6.  Päätetään tilikautta 2020 koskevat liittymis- ja jäsenmaksut.

  7.  Päätetään tilikautena 2020 hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista ja       kulukorvausten perusteista. 

  8.  Käsitellään ja vahvistetaan tilikautta 2020 koskeva talousarvio.

  9.  Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 

 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosiksi 2020-21.      

 11. Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2020-21.        Erovuorossa: Hannu Kerman, Jonas Kouvonkorpi, Katriina Nurkka ja Timo Satoniitty.

12. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa tilikaudeksi 2020 ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat.

13. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta.

14. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat (kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 4 viikkoa ennen       kokousta).

15. Päätetään kokous.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa kaikki jäsenet! Tule vaikuttamaan latuyhdistyksesi toimintaan.

Lisätietoja: Maarit Kylmäluoma, puh. 0400 811 570 


IKILIIKKUJAT

 Sinä Vantaan Ladun jäsen, jolla on vapaa-aikaa päivisin ja koet tärkeäksi auttaa ikääntyvn ulkoiluttamisessa, tule kävely-ystäväksi.

Tiedustelut: Hannu Kerman, puh. 0400 474 445, hannu.kerman[at]kolumbus.fi

Kiitos arvokkaasta vapaaehtoisuudestasi!


LODJAUS

Partiolaisten harrastama ja vuonna 2001 Suomeen rantautunut eräänlainen luontopolku. Lodjauksen juuret ulottuvat 1850-luvun Lounais-Englantiin, jossa ensimmäinen lodju piilotettiin dartmoorelaiseen maastoon. Dartmooren kansallispuistossa on noin 20000 lodjua, niiden johtolangoista on koottu lehtinen lodjaajien käyttöön.

Johtolangat

Lodjaus, lodju eli laatikko on piilotettu johonkin maastollisesti kiinnostavaan paikkaan, ja lodjua etsitään piilottajan antamien määritteiden, arvoituksien, runojen tai tarinoiden antamien johtolankojen perusteella. Näiden mukaan etsijä (lodjaaja) päättelee kartalta lodjun sijainnin.

Bisan hiisi

Lodju on näkyvällä paikalla oleva, keltapunaisella merkkausnauhalla sekä Vantaan Ladun logolla merkattu lodju, joka on  helposti tunnistettavissa. Nämä kahdeksan  lodjua ovat Bisan majan ympäristössä ja vaativat suunnistus- ja kartanlukutaitoa. Bisan hiisi -lodjausrastit on laadittu kaikkia liikkujia ajatellen. Ne ovat paikallaan ympärivuotisesti.

Varustus

Lodjauksen rasteilla tarvitset alueen kartan sekä kompassin ja muistivihkon sekä sitä varten opittu tai opeteltava suunnistustaito. Jos omistat sinua varten ajatellun tai suunnitellun omanlaisen leimasimen, käytä sitä vieraskirjaan kirjautumisessa.

… ja siitä matkaan

1. Ilmoittaudu lodjaukseen mukaan. Sinulla tulee olla alueen kartta ja kompassi sekä vihjeet lodjujen jemmoista. Johtolangat löydät Kuusijärven ulkoilumajan ilmoitustaululta, Vantaan Ladun Bisan majan ilmoitustaululta ja netistä www.vantaanlatu.com/lodjaus.

2. Määritä kartalta oma olinpaikkasi.

3. Johtolanka kertoo lodjun paikan maastossa, samoin seuraavien lodjujen sijainnin.

4. Kerää jokaiselta lodjulta tunnus, se voi olla kirjain tai kirjainyhdistelmä, tunnus on merkitty lodjun vieraskirjaan. Kaikkien lodjujen kirjaimesta tai kirjainyhdistelmästä syntyy sanoja ja lopuksi lause, huomaa että lodjujen tunnus, kirjain tai kirjainyhdistelmä voi olla myös epäjärjestyksessä, lodjaajan tulee asettaa kirjaimet ja syntyvät sanat oikeaan järjestykseen josta lause syntyy.

5. Merkitse vihkoosi lodjujen tunnukset ja kirjoita päivämäärä, paikkakunta ja nimesi lodjussa olevaan vieraskirjaan.

6. Lodjuja ei tarvitse löytää tai paikallistaa järjestyksessä.

Johtolangat löydät Kuusijärven ulkoilumajan ilmoitustaululta, Vantaan Ladun Bisan majan ilmoitustaululta ja netistä www.vantaanlatu.com/lodjaus. Lodjujen johtolangat ovat myös netissä ja niitä päivitetään sitä mukaa kun Hiisi tehtävissään onnistuu. Johtolangat ovat netissä pdf-muodossa, josta ne ovat tallennettavissa ja tulostettavissa käyttöösi, silloin voit lähteä maastoon koska haluat ja siltä tuntuu. Oiva mahdollisuus oppia suunnistustaito ja oppia tuntemaan Bisajärven maasto sekä myöhemmin Sipoon korpialue, tarvitset vain oman kompassin ja alueen kartan.

Anna palautetta

Jos et löytänyt lodjua tai on huomautettavaa, voit antaa palautetta Vantaan Latu ry, palautteen anto onnistuu parhaiten sähköpostilla hannu.kerman(at)kolumbus.fi.

Johtolangat Bisan hiisi lodjuille löytyy liitteenä olevasta PDF-tiedostosta.


 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.